De Romeinenweerd is ontstaan door werkzaamheden na de extreem hoge waterstand van de Maas, midden jaren '90.
In de omgeving van Blerick werd grond afgegraven voor de aanleg van waterkeringen. Na voltooiing van de werkzaamheden is besloten om het gebied te laten verwilderen, zodat nieuwe natuur kon ontstaan. In de diepere delen ontstonden waterplassen, met daar omheen een begroeiing die typisch is voor een vochtig gebied (zoals populier, wilg en els). Roodborsttapuit en blauwborst lieten zich al snel zien.
Inmiddels is het gebied uitgebreid en staat het onder beheer van de Stichting "Het Limburgs Landschap". Galloway runderen begrazen de weerd en de Blerickse Maasoever.  In de loop der jaren hebben veel (water)vogels de weerd gevonden. Door uitbreiding van de begroeiing zijn sommige soorten ook weer vertrokken. Recent heeft Rijkswaterstaat het gebied grondig op de kop gezet, omdat men vond dat de doorstroming bij hoogwater belemmerd werd. Hoge begroeiing is deels verwijderd. Het is even afwachten wat dit voor het gebied gaat betekenen.
De tuinbouwgrond naast de Romeinenweerd is langzamerhand opgekocht door de gemeente Venlo, vanwege een wijziging in het bestemmingsplan. Plannen zijn er genoeg (natuur, woningbouw) maar besluiten laten op zich wachten.
                                                                                                                                                                                                                

Voor foto's van de Romeinenweerd: klik hier .