Grote aaneengesloten stukken natuur zijn in Nederland schaars. Van het grote hoogveengebied, dat ooit het grensgebied van Brabant en Limburg bedekte, zijn versnipperde stukken overgebleven. De grootste delen zijn het Nationaal Park "De Groote Peel", de Deurnsche Peel en de Mariapeel.  Ze worden door Staatsbosbeheer als één gebied beheerd. Daarnaast zijn er nog verschillende, merendeels kleinere stukken heide, bos en veengrond.
De Groote Peel is in voor- en najaar voor een gedeelte afgesloten voor het publiek. In het voorjaar vanwege het broedseizoen, in het najaar vanwege de vogeltrek (o.a. kraanvogels). Meer informatie is te vinden op de website van het NP.
De ligging van de grote gebieden is aangegeven op het schetsmatige kaartje hieronder.

Voor foto's van de Peel: klik hier.

peelgebieden